Kontakt

www.bremenovemagnety.sk

0940 601 154 – SK

Slovenská republika
sídlo firmy :
Miroslav Berecký ml.
086 04 Kružlov
IČO: 46661891
IČ DPH: SK1081145307
Táto spoločnosť je platcom DPH.

tel.: +421(0) 940 601 154
bremenovemagnety@gmail.com

Číslo účtu pre bezhotovostné platby:

VÚB Banka:
IBAN: SK82 0200 0000 0025 9309 3554
BIC (SWIFT): SUBASKBX

Zodpovedný vedúci za prevádzku internetového obchodu:
Ing. Miroslav Berecký – bremenovemagnety@gmail.com